Pycnonotus cafer

Những loài chim có khả năng xâm hại nguy hiểm

Trong thế giới sinh vật, có một cuộc xâm lấn âm thầm và nguy hiểm từ các loài chim, có nguồn gốc từ nước ngoài. Chúng đang tấn công các loài bản địa, phá vỡ cân bằng sinh thái bản địa và vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. 1. Sáo nâu – Acridotheres more »