chim sẻ nhỏ

Phát hiện loài chim mới ở miền nam Bahia, Brazil

Phát hiện loài chim mới ở Brazil Một nhóm các nhà điểu cầm học do tiến sĩ Marcos Bornschein dẫn đầu đã phát hiện một loài chim mới ở miền nam Bahia, Brazil. Loài chim này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Loài chim mới thuộc loài Scytalopus, một loài chim sẻ nhỏ trong gia đình Rhinocryptidae. Những con chim này more »