bướm phượng

Cận cảnh loài bướm quý hiếm lai giữa hai loài khác nhau

Bướm phượng Appalachian Tiger Swallowtail từng là một loài quý hiếm. Khoảng 100.000 năm trước đây, sự kết hợp giữa hai loài khác nhau đã cho ra đời những con bướm lai đồng thời làm tăng số lượng của chúng, các nhà nghiên cứu cho biết. Nhóm nhà khoa học đã rất ngạc nhiên khi